E-Economy s.r.o 
Esprane s.r.o
Napište nám
Naše služby

Vedení účetnictví

Hledáte pomoc s vedením účetnictví ? Nemáte čas na faktury a mzdy. Se vším Vám pomůžeme. Nabízíme vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby.
Zpracování účetnictví dodavatelským způsobem:
 • Vedeme všechny druhy účetnictví, která jsou řízena legislativou ČR.

 • Mzdové účetnictví je naše specializace a v této oblasti máme vysoké znalosti a zkušenosti. Dáváme Vám 100% jistotu, že všechny prováděné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou ČR a přebíráme plnou odpovědnost za případné chyby při zpracování mezd.

 • Za naše klienty jsme absolvujeme kontroly (Zdravotní pojišťovny, Správy sociálního zabezpečení, FÚ) s výsledkem bez zásadních nedostatků a bez výměru jakékoliv finanční sankce!


Výhody outsourcingu :
 • úspora mzdových nákladů, snížení počtu režijních pracovníků, případně odlehčení přetížených finančních účetních - ať dělají jen to, co je jejich hlavní pracovní náplní

 • přenesení odpovědnosti za případné chyby zpracování na jiný subjekt

 • úspora ostatních finančních prostředků - hardware, software, prostory, vybavení, vzdělávání

 • profesionalita a rychlost zpracování, záruka na dodávané služby

 • jistota, že prováděné činnosti jsou v souladu s platnými zákony a předpisy ČR pro tuto oblast

 • zastupování při kontrolách a veškerých jednáních před orgány státní správy


E-Economy s.r.o. v rámci smluvního vztahu provádí na základě prvotních dokladů tyto úkony :
 • výpočet všech druhů mezd

 • výpočet náhrad mezd, nemocenských dávek a cestovních náhrad

 • odvody na účet FÚ, PSSZ/OSSZ a zdravotních pojišťoven

 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na PSSZ/OSSZ a ZP

 • připravuje podklady pro statistické výkazy pro ČSÚ a odevzdává hlášení na PSSZ/OSSZ, ZP vč. vyúčtování daňových záloh na FÚ

 • vystavuje pracovníkům potvrzení o výši příjmu apod. potvrzení pro styk s orgány státní správy a úřady, soukromými organizacemi

 • vystavuje zápočtové listy při skončení pracovního poměru

 • vystavuje převodní příkazy do banky - v tiskové formě nebo digitální

 • zastupuje klienta při veškerých jednáních a kontrolách před orgány státní správy pro tuto oblast určenými, rovněž připravuje veškeré doklady pro tyto kontroly

 • Cena za zpracování je stanovena dle individuální náročnosti a rozsahu mzdové agendy klienta, sazba na jednu zpracovávanou osobu a měsíc se pohybuje v rozsahu od xxx,- Kč do xxx,- Kč bez DPH.